LERAAR

Ds S.W. Scott

LOKALITEIT

 
Adres:
     49 Voortrekkerstraat,
     Newcastle,
     KwaZulu Natal

DIENSTE EN TYE:

 

     Oggend Dienste

Januarie tot April

en

September tot Desember

[Somer]

 9:00

  Mei tot Augustus

[Winter]

9:30

 

     Aand Dienste

18:00

 

Voorsang begin om 17:30.

 

Daar is geen aanddiens op die eerste Sondag van elke maand nie.

ALGEMENE INLIGTING

KERKKANTOORURE:

Maandae tot Donderdae                

8:00 tot 13:00

Sondagoggend                                   

30 minute voor en na die Erediens

BANKBESONDERHEDE

 

Rekeningnaam:                               

     NG Moedergemeente

Bank:                                    

     ABSA

Rekeningnommer:         

     1090 580 015

Verwysing:                        

     Voorletters, Van en Dankoffer

GELEENTHEIDS REËLINGS

  • HUWELIK REËLINGS

Bespreek die datum asseblief vroegtyding met beide die Leraar en kerkkantoor (verkieslik vier maande voor die tyd).

  • DOOP REËLINGS

Doopouers moet ten minste een maand voor die doop hul Ouderling, sowel as die Kerkkantoor, kontak. Skakel ook direk met die Leraar vir ‘n doopgesprek.

  • SIEKTE REËLINGS

Stel asseblief u Ourderling/die Leraar in kennis. Alternatiewelik, kan die Kerkkantoor gedurende kantoorure gekontak word.

  • BEGRAFNIS REËLINGS

Die volgende reëlings m.b.t. verversings by begrafnisse word bevestig:

  1. die gesin stel die Leraar in kennis van ‘n afsterwe;

  2. die Leraar stel die Kerkkantoor in kennis;

  3. die leidster van die betrokke wyk word in kennis gestel deur die Kerkkantoor – indien die betrokke wyk of blok nie die begrafnis kan behartig nie, sal Susan Basson gekontak word om die gemeente te nader;

  4. indien vleis verlang word, moet dit asseblief self deur die betrokke familie voorsien word;

  5. die blomme (vir die kus en tee na afloop van die erediens) word self deur hetsy die begrafnisondernemer of betrokke familie gereël.

 

  • MUUR VAN HERINNERING REËLINGS

Besoektye soos per kantoorure.