BYBELSTUDIES:

 

Daar is ‘n hele paar Bybelstudie groepe in die gemeente. Kontak gerus die kerkkantoor gedurende kantoorure indien u belangstel om by een in te skakel.

HUISKERKE:

 

Eerste Sondag van elke maand – uisluitend langnaweke. Skakel gerus met u Ouderling of Diaken.

JEUG AKSIES:

  • Sondagoggende gedurende die Erediens.

  • Sondagoggende na die afloop van die Erediens.

  • Donderdae-aande om 19:00 te Lokaliteit. Reëlings word deur Liani Adendorff (083 535 2253) of Anneri Basson (083 450 9349) op die dag bevestig.